حساسیت فصلی

نـِمـی دانـــم چــــــرا ؟چـَشــــمـانـَـم....


گـــاهــی بــی اِخــتــیــار خــیــس مــی شَــونــد


مــی گــویـَنـد
حـَسـاسـیـت فـَصـلـی اَســت ،


آری
"مــن" بـه فـصـل فـصـل ایــن دنـیـای بی "تــــو" حـسـاسَـم

 

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
ALONE

خیلی قشنگ بود عزیزم. ممنون که خبرم کردی؟

ALONE

. ببخشید اشتبا شد

بهار

سلام نیلو جون...بعد از مدتها برگشتی عزیزم...؟ خوش اومدی... [قلب][قلب][قلب][بوسه][قلب][قلب][قلب]