فاصله

چه خوش خیـــال است!

فاصـــله را می گویم...

به خیالش تــو را از مــن دور کرده...

نمی داند تو جایت امــن است...

این جا...میان قلبــــــــــــــــم...قلب


    

/ 2 نظر / 13 بازدید
مهزاد

وووووووویییییی