احتیاج به شراب نیست

احتیاج به شراب نیست...

 

یک استکان چای هم دیوانه ام می کند...

 

وقتی که میزبان ،

 

چشمانِ توباشد

  

/ 7 نظر / 16 بازدید
مهزاد

زیبا بود

م

________________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$________________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$___________________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$______ _________$$$$$$___________$$$$$$_________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ ______________$$$$$$$$$$$$_______________

arsham

[تایید]

بهار

زیبا بود عزیزم... مثل همیشه..

بهار

خدایا ببین چگونه دلم را هر روز به بهانه ای میشکنند؟؟ این دو پاهای انسان نما نمیگذارند چیزی در سینه ام بتپد... میبینی؟؟؟ دیگری قلبی برای شکستن نمانده... بغض میکنم... آه میکشم.... نگاه ها پر ترحم میشود... انگار باید فقطـــــــــــــ خفه شد... ""بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار""

ALONE

سلام عزیزم عالی بود

paria

خیلی قشنگ بود