ردپا

قــسم خورده ام ...

 

 

                  ایــن بار که برگشتی ...


 

                                 رد پایت را از تمام جاده ها پاک کنم ...

 

 

                                                        شــاید راه بازگشت را گم کنی ...

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
ALONE

ای کاش تمام عشقش صرف من شود تا دیگر عشقی برای دیگری نماند