خط و نشان

خدایا...

خط و نشان دوزخت را برایم نکش...

 

جهنم تر از نبودنش...

 

جایی را سراغ ندارم...

 

 

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
ALONE

تصویرش عالی بود

مهزاد

خوشکله همش...خانومی

مهدی

[تلفن][منتظر]

مهدی

[عجله]