روی همین زمین به اوج می رسم...

بادبادک ها هر چقدر هم که اوج بگیرند ، هنوز با آن نخ ، اسیر زمین اند ...من اما با تـــو ،با آغــــوش
گرمـــت ،با تمام آن
بوســه هایتروی همین زمینبه
اوج می رســـم ...

 

/ 6 نظر / 16 بازدید
مهزاد

خیلی زیبا بود

بهار

چه عک شیرینی واسه پستت گذاشتی..

بهار

بـــَـرگـرد..!!!! یـــادتـــــ را جـا گـــُـذاشـتہ ای...! نـــِمی خــواهــَـم عـــُـمـری بـــه ایــن اُمـــیـد بـاشـــَـم کــــه بــرای بـــُـردنــش بــــَرمی گـــردی

سجاد

سلام بیا آپم خوشحال میشم بهم سر بزنی منتظرتم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] {وبلاگ عاشقانه}{وبلاگ عاشقانه} {وبلاگ عاشقانه}{وبلاگ عاشقانه} {وبلاگ عاشقانه}{وبلاگ عاشقانه} {وبلاگ عاشقانه}{وبلاگ عاشقانه} {وبلاگ عاشقانه}{وبلاگ عاشقانه} [گل][گل][گل][گل][گل][گل] مــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــظــــــــرتـــــــــــــــم

ALONE

ماکه چسبیدیم کف رمین [نیشخند]