ساعتت را کوک کن...

ساعتت را کوک کن…

 

 

روی مدار آبی آیینه …

 

 

نمی خواهم فردا که بیدار می شوی

 

 

از چشمهایت بیفتم

 

 

ساعتت را کوک کن…

 

 

روی زمانی که همیشه عاشق بوده ای!!!

 

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
ALONE

عالی بود عزیزم. منم اپم

بهار

این خاطرات کهنه دیگر به دردم نمی خورد… مـفت میفرو شم به دوره گردی که سر ظهر در کوچه پرسه میـزند و جایـش بسته ای نمک میگیرم…. بیشتر به کارم می آید

بهار

ممنون از حضورت نیلوی خوبم...[گل]

ابلیس

خوبه اما امار وبلاگت کمه

paria

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@