ضریح

پیشانی اَت بُقعه ی هَمیشــه اَمن یاد ِ من استــــ . . .

   

می بوسَمشــــ . . .

 

شایـــد از پُشت این ضَریـح حــاجت رَوا شومـــ ! ! !

   

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدی

...!!

[گل]