سرنوشت

بگذار  ابر  سرنوشت  هرچه  می خواهد  ببارد

 

ما  چترمان  خداست...

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
محسن

سلام[لبخند]گذری گذرم به وبلاگ شما افتاد به به چه بلاگی بوی عشق تمام پرشین بلاگو فراگرفته[هورا] کاش میشد خالی از تشویش بود برگ سبزی تحفه درویش بود کاش تا دل می گرفت و می شکست عشق می آمد کنارش می نشست کاش با هر دل دلی پیوند داشت[افسوس] عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند. (مارکوس بیکل)[هورا] موفق باشید[گل]