مثل سهراب...

به سراغ من اگر میایی تند و آهسته چه فرقی دارد ؟ 

تو به هر جور که دلت خواست بیا ! 

مثل سهراب دگرجنس تنهایی من چینی نیست که ترک بر دارد ! 

مثل آهن شده است چینی نازک تنهایی من !!!

 

/ 9 نظر / 9 بازدید
ALONE

می ترسم سنگی شده باشم. اخه دیگه دلم نمیشکنه. دیگه وقتی تو رو می بینم هری نمیریزه. دیگه... ولش کن... افسوس از گذشت روزهای خوب

ALONE

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

ahmad

سلام وبلاگت خیلی قشنگه

عارف

[پلک]همیشه می گن حقیقت تلخه[ناراحت][گریه] اما نه همیشه[تعجب] اگه به وبم بیایین و نظر بدید خوش حال می شم [نیشخند]

مهدی

هر چند که از زبون تلخ شما رنجیدم و خیلی وقته که به وب تون سر نزدم ولی فقط بخاطر اینکه این وب خیلی خوب طراحی شده و مدیرش آدم خوش سلیقه ایه اومدم و نظر دادم. کاش سهراب نمی رفت به این زودیها دل پر از غصه ی این شاعر کاشانی بود [گل]

عارف

من تورو لینکوندم تو هم منو با عنوان وبم بلینک[لبخند]

مهزاد

[گل]