حرفهایی برای نگفتن

اگه حال منو داری می فهمی یعنی چی این حرف (تقدیم به محسن عزیزتر از جانم)

دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
26 پست
مهر 90
28 پست
شهریور 90
17 پست
مرداد 90
19 پست